Filozofická Fakulta Filozofická Fakulta

Pražské centrum židovských studií

Pražské centrum židovských studií bylo na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze založeno počátkem roku 2012. Centrum vytváří interdisciplinární platformu zaměřenou na studium a zkoumání židovské tematiky v oblasti historie, literatury, filosofie, náboženství, jazyka, umění a kultury. Důraz je kladen na specifika středoevropského regionu se zvláštním zřetelem ke kulturní paměti města Prahy. Centrum vytváří prostor pro sjednocení výukových a badatelských aktivit na poli židovských studií, které Filozofická fakulta Univerzity Karlovy dlouhodobě iniciuje a podporuje.

Během čtyř let své existence připravilo Pražské centrum židovských studií (PCŽS) množství konferencí, seminářů, přednášek a workshopů za účasti významných domácích a zahraničních odborníků. Mezi periodické aktivity patří nyní nejen výroční konference, tematicky reflektující jak aktuální dění, tak významné historické události, ale také Izraelský týden na Univerzitě Karlově a Pražské kolokvium o hebrejské knize. K nejvýznamnějším počinům Centra patří akreditace magisterského oboru Židovská studia, který je v roce 2016 na FF UK poprvé připravován k otevření. Pražské centrum židovských studií dále každoročně vydává či podporuje vydání jak českých tak cizojazyčných publikací. V tisku je v současné době kolektivní monografie nazvaná Rozpad židovského života: 167 dní druhé republiky, která vyjde v nakladatelství Academia. Více informací najdete ve výroční zprávě 2015.

Fotografie z výroční mezinárodní konference s názvem Being Jewish in Central Europe Today. Konferenci zahájila děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy doc. Mirjam Friedová, Ph.D., Prof. Dina Porat, hlavní historička Památníku Yad Vashem a ředitelka Kantor centra pro studium současného evropského Židovstva, Tel Aviv University a poslanec a bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Konference se konala 13.-15. 10. 2015 v Clam-Gallasově paláci.

 

Pražské kolokvium o hebrejské knize 2015 se konalo za účasti významných mezinárodních a domácích odborníků, jakými jsou např. prof. Elchan Reiner (TAU), prof. Jonathan Meir (BGU) a doc. Pavel Sládek (FF UK).

 

Debata v rámci Izraelského týdne 2015 na téma Současné perspektivy evropských Židů: aliya, asimilace nebo antisemitismus? Hosté: J.E. Gary Koren (velvyslanec Státu Izrael v ČR), Louise Hecht (Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových FF UP) a Gabriel Noah Brahm (Northern Michigan University a Hebrew University). Moderovala Marcela Zoufalá (FF UK). 

The debate during Israel Week on the theme of Current Prospects of European Jews: Aliya, Assimilation or Anti-Semitism? with guests: H.E. Gary Koren (Israeli Ambassador to the Czech Republic), Louise Hecht (Centre for Jewish Studies of Kurt and Ursula Schubert FF UP) and Gabriel Noah Brahm (Northern Michigan University and Hebrew University), moderated by Marcela Zoufalá (Faculty of Arts, Charles University).

 

Fotografie z 2. výroční konference PCŽS s názvem „Rozpad židovského života: 167 dní druhé republiky“, která proběhla 17. října 2013 v Clam-Gallasově paláci. Archiv: Eugen Kukla

2nd Annual PCJS Conference “The Disintegration of Jewish life: 167 Days of the Second Republic, held on 17 October 2013 at the Clam-Gallas Palace. Photos: Eugen Kukla. 

 

 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PRAŽSKÉHO CENTRA ŽIDOVSKÝCH STUDIÍ V KAROLINU V ROCE 2012.

 

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE O DAVIDU GANSOVI - 27.-29. KVĚTNA

 

IZRAELSKÝ TÝDEN NA KARLOVĚ UNIVERZITĚ - 9.-15. KVĚTNA

Aktuality

Dovolujeme si Vás informovat, že právě vychází nová publikace s názvem: Cizí i blízcí: Židé...

26. prosinec 2016

Pražské centrum židovských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy si Vás dovoluje pozvat...

22. listopad 2016

Pražské centrum židovských studií FF UK srdečně zve na svůj již IV....
12. říjen 2016

facebook