Filozofická Fakulta Filozofická Fakulta

Pražské centrum židovských studií

Pražské centrum židovských studií bylo na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze založeno počátkem roku 2012. Centrum vytváří interdisciplinární platformu zaměřenou na studium a zkoumání židovské tematiky v oblasti historie, literatury, filosofie, náboženství, jazyka, umění a kultury. Důraz je kladen na specifika středoevropského regionu se zvláštním zřetelem ke kulturní paměti města Prahy. Centrum vytváří prostor pro sjednocení výukových a badatelských aktivit na poli židovských studií, které Filozofická fakulta Univerzity Karlovy dlouhodobě iniciuje a podporuje.

Centrum si klade za cíl navazovat a posilovat spolupráci s českými i zahraničními odborníky a institucemi na poli židovských studií a zároveň vytvářet tematickou poznatkovou základnu sloužící akademické i širší veřejnosti. Výstupy vědecko-výzkumné činnosti realizované v rámci Centra jsou prezentovány prostřednictvím konferencí či workshopů a připravovaných publikací.

Fotografie z 2. výroční konference PCŽS s názvem „Rozpad židovského života: 167 dní druhé republiky“, která proběhla 17. října 2013 v Clam-Gallasově paláci. Archiv: Eugen Kukla

2nd Annual PCJS Conference “The Disintegration of Jewish life: 167 Days of the Second Republic, held on 17 October 2013 at the Clam-Gallas Palace. Photos: Eugen Kukla. 

 

 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PRAŽSKÉHO CENTRA ŽIDOVSKÝCH STUDIÍ V KAROLINU V ROCE 2012.

 

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE O DAVIDU GANSOVI - 27.-29. KVĚTNA

 

IZRAELSKÝ TÝDEN NA KARLOVĚ UNIVERZITĚ - 9.-15. KVĚTNA

Aktuality

Pražské centrum židovských studií Filozofické fakulty Univerzity...

04. květen 2016

Židovské muzeum v Praze, Filosofická fakulta UK a Pražské centrum...

17. duben 2016

Pražské centrum židovských studií Vás srdečně zve na přednášku,...

17. duben 2016

facebook