Filozofická Fakulta Filozofická Fakulta

Aktuality

26. prosinec 2016

Dovolujeme si Vás informovat, že právě vychází nová publikace s názvem: Cizí i blízcí: Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století

Jiří Holý (ed.)

Více informací najdete zde.

Anotace

Židovská kulturní tradice, která byla v českých zemích přítomná už od raného středověku, byla v desetiletích komunistického režimu soustavně potlačována a marginalizována. Do popředí zájmu veřejnosti i badatelů se soustředěně dostala až po roce 1989. Monografie navazuje na výsledky dosavadního výzkumu a představuje židovskou tematiku v širokém spektru pohledů, přístupů i názorových proudů: od romantického obdivu k Židům, přes židovské (auto)stereotypy a protižidovské heterostereotypy až po antisemitismus, od českožidovství k sionismu a socialismu, od reflexe Židů v beletrii na počátku dvacátého století k jejich obrazu v dobových...

22. listopad 2016

Pražské centrum židovských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy si Vás dovoluje pozvat na představení publikace s názvem Rozpad židovského života: 167 dní druhé republiky, které proběhne v pondělí 28/11 v 17 hodin v Literární kavárně Academia (Václavské náměstí 34, Praha 1).

 

Kniha vychází s finanční podporou Nadačního fondu obětem holocaustu.


Všichni jsou srdečně zváni!

12. říjen 2016
Pražské centrum židovských studií FF UK srdečně zve na svůj již IV. Izraelský týden na Univerzitě Karlově. 
„Izraelský týden“ si klade za cíl zmapovat nosná témata izraelských studií v podání českých a zahraničních odborníků a zároveň propojit domácí odbornou veřejnost s izraelskými a dalšími mezinárodními institucemi. Izraelská studia představují interdisciplinární obor pro studium moderní izraelské historie, politiky, společnosti, kultury a umění. Pozornost je dále věnována studiu židovských komunit v diaspoře po vzniku Státu Izrael. Projekt slouží jako platforma pro možný budoucí rozvoj výzkumu a výuky v oboru izraelských studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
Letošní Izraelský týden je dělen do tří hlavních bloků. 
První...
05. září 2016

 

Pražské Centrum židovských studií a Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR
Vás srdečně zvou na konferenci s názvem 
která proběhne 25. - 27. září 2016.

Místa konání:  Vila Lanna, V Sadech 1, Praha
Hrzánský palác, Loretánská ulice 9/...
04. květen 2016

Pražské centrum židovských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Vás srdečně zve na přednášku,

kterou pronese

Natalie B. Dohrmann

University of Pennsylvania

s názvem The Roman Face of Rabbinic Judaism.


Přednáška se koná v pondělí 9. května ve 14:00 v Celetné 20 ve 2. patře v místnosti 238.

Přednáška bude proslovena v angličtině.

Registrace není nutná.

Budeme rádi, pokud tuto informaci dále rozšíříte.

Těšíme se na Vás!

 

17. duben 2016

Židovské muzeum v Praze, Filosofická fakulta UK a Pražské centrum židovských studií

Vás srdečně zvou na setkání u příležitosti životního jubilea významné české hebraistky

docentky Jiřiny Šedinové

a na uvedení českého překladu hebrejské kroniky Davida Ganse

Ratolest Davidova 

Setkání proběhne ve čtvrtek 21. dubna od 19:00 v prostorách Maiselovy synagogy.

Ukázky z renesanční židovské kroniky přečte Josef Somr, hudbu rudolfínské Prahy přednesou Jiřina Štrynclová (barokní housle) a Přemysl Vacek (arciloutna).

Vstup volný. Na místě bude možno zakoupit výtisk Ratolesti Davidovy.

17. duben 2016

Pražské centrum židovských studií Vás srdečně zve na přednášku, kterou přednese Prof. David Malkiel z Bar-Ilan University na téma:

Maharal and Italy: The Trans-National Perspective

Přednáška se koná ve středu 20. dubna v 10:50.

Místo konání: Celetná 20, 2. patro, místnost 238.

Přednáška proběhne v angličtině.

31. březen 2016

Pražské centrum židovských studií

a Český egyptologický ústav

Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

 

zvou na přednášku, kterou přednese

 

Dr. Thomas L. Gertzen

Moses Mendelssohn Zentrum, Potsdam:

 

“He should have had a job at the tower of Babel”

The Life and Works

of Nathaniel Julius Reich

(1876–1943)

 

Přednáška se koná v pondělí,

11. dubna 2016 ve 14:10

Celetná 20

II. patro, místnost 238.

Přednáška proběhne v angličtině.

13. únor 2016

Během čtyř let své existence připravilo Pražské centrum židovských studií (PCŽS) množství konferencí, seminářů, přednášek a workshopů za účasti významných domácích a zahraničních odborníků. Mezi periodické aktivity patří nyní nejen výroční konference, tematicky reflektující jak aktuální dění, tak významné historické události, ale také Izraelský týden na Karlově univerzitě a Pražské kolokvium o hebrejské knize. K nejvýznamnějším počinům Centra patří akreditace magisterského oboru Židovská studia, který je v roce 2016 na FF UK poprvé připravován k otevření. Pražské centrum židovských studií dále každoročně vydává či podporuje vydání jak českých tak cizojazyčných publikací. V tisku je v současné době kolektivní monografie nazvaná Rozpad židovského života: 167 dní druhé republiky, která vyjde v nakladatelství Academia.

Celá zpráva je stažení zde.

...
20. leden 2016

Společnost Franze Kafky a Pražské centrum židovských studií

Vás srdečně zvou 
na setkání s paní Doris Grozdanovičovou.

Akce se koná v rámci nového cyklu SFK s názvem Výjimečná svědectví,
besedy a diskuse s očitými svědky holocaustu. 


Paní Doris Grozdanovičová, rozená Schimmerlingová, se narodila v roce 1926 v Jihlavě. Během holocaustu byla zavlečena do terezínského ghetta. Po válce vystudovala angličtinu a bohemistiku, pracovala jako nakladatelská redaktorka a překladatelka. 

Moderuje Markéta Mališová 

Těšíme se na Vás ve čtvrtek 11. 2. v 18 hodin ve Společenském sále SFK, Široká 14, Praha 1.


Vstup je volný - všichni jsou srdečně zváni!

05. prosinec 2015

Studijní obor židovská studia je koncipován jako dvouoborový navazující magisterský program. Soustřeďuje se na raně moderní a moderní dobu a věnuje se jak židovské kultuře jako takové, tak tematizaci židovství v českých zemích  s důrazem na střední Evropu. 

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY JE 29. 2. 2016.

PŘEDBĚŽNÝ PŘEHLED KURZŮ JE K NAHLÉDNUTÍ ZDE.

UPOZORŇUJEME, ŽE SE FINÁLNÍ PODOBA TOHOTO PŘEHLEDU MŮŽE LIŠIT. 

 

PRO VÍCE INFORMACÍ PROSÍM KONTAKTUJTE:

Prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc. - Jiri.Holy@ff.cuni.cz

Doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D. - pav.sladek@gmail.com

PhDr. Marcela Zoufalá, Ph.D. - marcela.zoufala@gmail.com – 00420 775 631 491...

05. prosinec 2015

Pražské centrum židovských studií

srdečně zve na přednášku Petra Jana Vinše

s názvem: Hlavní proudy moderní jidiš literatury.

Přednáška se koná 9. prosince 2015 v 9:10h, v Celetné 20, v místnosti 238.

TĚŠÍME SE NA VÁS! 

 

27. srpen 2015

Pražské centrum židovských studií ve spolupráci s Kantor Center for the Study of Contemporary European Jewry, Tel Aviv University si Vás dovoluje pozvat na svou již 4. výroční mezinárodní konferenci, která se koná 13. - 15. října, tradičně v Clam-Gallasově paláci. Témata letošní konference jsou vysoce aktuální. Patří mezi ně mj. reprezentace Židů a židovství v současné evropské kultuře, literatuře a médiích; téma identit(y); paměť a připomínání holocaustu; soudobý antisemitismus či interakce minorit a náboženských skupin. 


PROGRAM

13/10/2015

9:00-9:15 Opening

Doc. Mirjam Friedová, Ph.D. – Dean  - Faculty of Arts, Charles University

Karel Schwarzenberg – Former Minister of Foreign Affairs of the...

27. srpen 2015

Pražské centrum židovských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Vás srdečně zve na přednášku
Dr. Alizy Lavie na téma:

"Fanny Neuda of Lostic - A Pioneer of Women’s Prayer"
("Fanny Neuda z Loštic – průkopnice ženské židovské modlitby")

Přednáška proběhne v pátek 4. září v 15 hodin v Celetné 20 ve 2. patře, v místnosti 238 a bude proslovena v angličtině.

Dr. Aliza Lavie vystudovala a získala doktorát v oboru Politologie na univerzitě Bar Ilan, kde také téměř patnáct let přednášela a dnes zde řídí Centrum zaměřené na média a náboženství. Dále působila například na Rutgers University a Brandeis University. Zabývá se mj. rolí ženy v judaismu či otázkami státu a náboženství a angažuje se i v debatě o zjednodušení procesu konverzí. 
Dr. Lavie je autorkou několika knih. V USA získala cenu National Jewish Book Award za své...

17. květen 2015

Pražské centrum židovských studií Vás srdečně zve na přednášku Prof. Diny Porat, hlavní historičky Památníku Yad Vashem v Jeruzalémě a ředitelky Kantor centra pro studium současného evropského Židovstva na Telavivské univerzitě, která proběhne ve čtvrtek 28. května v 11 hodin v Celetné 20 v místnosti 238. 

Přednáška s názvem "Holocaust denial and the image of the Jew in recent decades" bude proslovena v angličtině.

Těšíme se na Vás!

Všichni jsou vítáni - registrace není třeba!