Filozofická Fakulta Filozofická Fakulta

Konference a workshopy

Výstupy vědecko-výzkumné činnosti realizované v rámci Centra jsou prezentovány prostřednictvím konferencí či workshopů.

Ve dnech 27. - 29. května 2013 připravilo Pražské centrum židovských studií ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci mezinárodní konferenci s názvem: David Gans (1541-1613) čtyři století poté: odkaz raně moderního židovského historika a vědce/David Gans (1541-1613) after four centuries: The legacy of an early modern Jewish polymath/.

V květnu dále PCŽS představilo první ročník tzv. IZRAELSKÉHO TÝDNE NA KARLOVĚ UNIVERZITĚ (9.-15.5.). Více informací o programu najdete zde.


V roce 2012 proběhly dva ze série workshopů na téma „Šoa v literatuře, divadle a filmu ve střední Evropě“, které navázaly na tradici předchozích setkání v Giessenu, Łódzi a Praze. Zabývaly se tématy holokaustu/šoa v literatuře a v jiných uměleckých médiích v 70. a 80. letech 20. století především v Československu, Polsku a Německu. Další z řady workshopů je plánován na podzim roku 2013 opět v Giessenu.

V dubnu 2012 se konala mezinárodní konference „Interkulturalita a urbanita v pražské německé literatuře 19. a 20. století“.

Hlavním výstupem dosavadních společných aktivit PCŽS byla „1. výroční konference Pražského centra židovských studií: Židovská studia v 21. století. Praha – Evropa – svět v 17. - 21. října 2012.  

2. výroční konference Pražského centra židovských studií je plánována opět na podzim, 17.-18. října 2013. Letošním tématem je Rozpad židovského života: 167 dní Druhé republiky.