Filozofická Fakulta Filozofická Fakulta

Odborná Rada

Chod Pražského centra židovských studií zajišťuje odborná rada složená ze zástupců zapojených základních součástí FF UK a zástupce Židovského muzea v Praze. Předsedou Rady byl jmenován Doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D., ředitel Ústavu blízkého východu a Afriky. Ústav české literatury a komparatistiky v odborné radě zastupuje prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc., který již v roce 2010 na FF UK založil Centrum pro studium holokaustu a židovské literatury. Za Ústav germánských studií se na činnosti Centra podílí prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc., Ústav českých dějin reprezentuje PhDr.Luboš Velek, Ph.D., Ústav filosofie a religionistiky PhDr. Milan Lyčka, Ph.D. a Katedru středoevropských studií Mgr.Michala Benešová, Ph.D. Ústav pro dějiny umění zastupuje PhDr. Josef Záruba-Pfeffermann, Ph.D. a Ústav etnologie PhDr. et Mgr. Marcela Zoufalá, Ph.D., která je zároveň programovou a výkonnou ředitelkou Centra. Za Židovské muzeum v Praze se v radě účastní zástupce ředitele ŽMP Mgr. Michal Frankl, Ph.D., vedoucí odboru židovských studií a dějin antisemitismu.

 

Pro více informací o Pražském centru židovských studií:

E-mail: pcjs@ff.cuni.cz nebo marcela.zoufala@ff.cuni.cz

Telefon: +420 775 631 491