Filozofická Fakulta Filozofická Fakulta

Slavnostní zahájení činnosti Pražského centra židovských studií

1

Slavnostní zahájení Centra židovských studií.

3

Hudební interpreti: Jiří Hošek a Dominika Weiss Hošková 

4

Hudební interpreti: Jiří Hošek a Dominika Weiss Hošková 

5

Publikace členů Rady Centra židovských studií.

6

Člen akademické rady Centra židovských studií PhDr. Milan Lyčka, Ph.D. na slavnostním zahájení v Karolinu.

7

Projev předsedy akademické rady Centra židovských studií PhDr. Pavla Sládka, Ph.D.

8

Slavnostní otevření Centra židovských studií v historických prostorách Karolina. (zleva: pan děkan doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., ing. Jan Fischer, ing. Martin Souček, Ph.D. - proděkan pro informační zdroje, Bc. Kateřina Mitasová - vedoucí zahraničního oddělení a prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc. ředitel ÚBVA.

9

Členové akademické rady Centra židovských studií (zleva: Doc. PhDr. Milan Tvrdík, CSc., PhDr. Luboš Velek, Ph.D., PhDr. Marcela Zoufalá, Ph.D., prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.)

10

Ing. Jan Fischer přebírá záštitu nad Centrem židovských studií na FF UK.