Filozofická Fakulta Filozofická Fakulta

Frontpage

Frontpage

Slavnostní otevření Centra židovských studií v historických prostorách Karolina. (zleva: pan děkan doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., ing. Jan Fischer, ing. Martin Souček, Ph.D. - proděkan pro informační zdroje, Bc. Kateřina Mitasová - vedoucí zahraničního oddělení a prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc. ředitel ÚBVA.