Filozofická Fakulta Filozofická Fakulta

Pražské centrum židovských studií v médiích

Židovské listy "Filozofická fakulta UK zakládá Centrum židovských studií", leden 2012, rozhovor s děnem FF UK p.doc. Michalem Stehlíkem (viz příloha)

FFAKT - Časopis studentů Filozofické fakulty UK "Nové Centrum židovských studií přímo v centru Evropy", 23. 2. 2012

http://ffakt.ukmedia.cz/nove-centrum-zidovskych-studii-primo-v-centru-evropy

 

Časopis Forum "Centrum židovských studií nabízí přednášky, letní školy a stáže", 13. 2. 2012

http://iforum.cuni.cz/IFORUM-12314.html

 

ČESKÝ ROZHLAS "Na půdě Univerzity Karlovy vzniklo nové Centrum židovských studií", 11. 3. 2012

http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/zpravy/_zprava/1030197

 

ČESKÝ ROZHLAS "V Praze vzniklo Centrum židovských studií" rozhovor s děnem FF UK p.doc. Michalem Stehlíkem, 8. 4. 2012

http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/zpravy/_zprava/1043864

 

Roš Chodeš - Aktuality "Centrum židovských studií", květen 2012 (viz příloha)

 

Maskil - "V Praze zahájilo činnost nové Centrum židovských studií" červen 2012, str. 17 (viz příloha)

http://www.maskil.cz/5772/6.pdf

 

Časopis Forum - "Zobrazení šoa v literatuře, divadle a filmu ve střední Evropě: v 70. a 80. letech 20. století"  http://iforum.cuni.cz/IFORUM-13134.html

 

Čtrnáctideník A2 - "Čtenáře přitahují tragické osudy" č. 9/12

 http://www.advojka.cz/archiv/2012/9/ctenare-pritahuji-tragicke-osudy

 

Nadační fond obětem holocaustu - InfoBulletin 2/2012

http://www.fondholocaust.cz/file/L2RhdGEvZmlsZXMvMTM0MTgzMzQ3MzQ3NTgucGRm/YXBwbGljYXRpb24vcGRm/InfoBulletin%20NFOH%202-2012.pdf

PřílohaVelikost
ZL 24 (1) (1).pdf996.83 KB
RCH 5-2012_web.pdf534.82 KB
maskil.pdf1.72 MB
InfoBulletin NFOH 2-2012.pdf1.52 MB