Filozofická Fakulta Filozofická Fakulta

5.-11.5. PROBĚHNE JIŽ 2. IZRAELSKÝ TÝDEN NA KARLOVĚ UNIVERZITĚ

 Pražské centrum židovských studií FF UK

ve dnech 5. - 11. května 2014  

srdečně zve  

na „II. Izraelský týden na Karlově univerzitě: perspektivy izraelských studií v České republice“  

 „Izraelský týden“ si klade za cíl zmapovat nosná témata izraelských studií v podání českých a zahraničních odborníků a zároveň propojit domácí odbornou veřejnost s izraelskými a dalšími mezinárodními institucemi. Izraelská studia představují interdisciplinární platformu pro studium moderní izraelské historie, politiky, společnosti, kultury a umění. Pozornost je dále věnována studiu židovských komunit v diaspoře po vzniku Státu Izrael. Projekt slouží jako platforma pro možný budoucí rozvoj výzkumu a výuky v oboru izraelských studií na FF UK v Praze.

 

On 5-11 May, the Prague Centre for Jewish Studies is organizing "Israel Week at Charles University: The Future of Israel Studies in the Czech Republic". The project’s aim is to identify the main subjects of Israel studies covered by Czech and foreign scholars while also forging ties between the Czech academic world and Israeli and other international institutions. Israel studies involves the interdisciplinary study of modern Israeli history, politics, society, culture and art. It also focuses on the study of Jewish communities in the diaspora since creation of the State of Israel. This pilot project should serve as a starting point for potential future research and teaching activities in the field of Israel studies at Charles University’s Faculty of Arts.

PROGRAM

PONDĚLÍ 5/5

   14:00-15:20 zahajovací přednáška - "Israel Studies as a Field of Study: The Possibilities for a Czech Perspective": Ilan Troen – (ředitel Schustermanova centra izraelských studií, Brandeis University) IN ENGLISH / V ANGLIČTINĚ (CELETNÁ 20)

PŘESTÁVKA

   16:30 „Budoucnost česko-izraelských vztahů: Od sentimentu k pragmatičnosti?“ Hosté: Hynek Kmoníček (ředitel zahraničního odboru prezidentské kanceláře) - Gary Koren (izraelský velvyslanec v ČR) - Tomáš Pojar (bývalý český velvyslanec v Izraeli). Moderuje: Irena Kalhousová (blízkovýchodní analytička) – ŽOP, Maiselova 18, P-1** 

   18:00 „Komentované ukázky populární izraelské hudby: 1948-2014“: Daniel Kumermann (bývalý český velvyslanec v Izraeli) ŽOP, Maiselova 18, P-1**

   Číše vína - slavnostní zahájení - ŽOP, Maiselova 18, P-1

 

ÚTERÝ 6/5

   10:00-11:30 „K pojmu antisemitismus a etnocentrismus (na filologickém materiálu)“: Štěpán Balík (Jihočeská univerzita)  

   11:30-12:10 „Bojkot provádění Wagnera v Izraeli: Problém kultury evropského Západu?“: Pavel Sládek (Univerzita Karlova)

   PŘESTÁVKA

   13:45-14:40 „Nový památník šoa pro Prahu. Platforma, nebo muzeum?“: Pavel Štingl (dokumentarista a ředitel Památníku šoa Praha)

   14:45-15:50 „Diaspora paměti: Židovská paměť a reflexe holocaustu v Izraeli a Spojených státech“ - přednáška a diskuse s autorem stejnojmenné knihy Zbyňkem Tarantem (Západočeská univerzita)

   15:50-16:00 Představení publikace: Disappeared Science: Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia – Victims of Nazism, 1939–1945: stručná prezentace editorů knihy: Antonína Kostlána a Michala V. Šimůnka (Akademie věd ČR)

   16:00-17:05 "The Shoah and Israeli identity": Hanna Yablonka      (Ben-Gurion University of the Negev) IN ENGLISH / V ANGLIČTINĚ

   17:10 -18:00 „Trauma a identita - dvacet let práce v Praze s generacemi poté“: Helena Klímová (psychoterapeutka, skupinová analytička - Rafael Institut)

   18:00 „Šumné stopy v Izraeli“ - promítání pořadu České televize za doprovodného komentáře jeho tvůrců: Davida Vávry a Radovana Lipuse

 

STŘEDA 7/5

   10:00-10:50 „Proměny izraelské společnosti v detektivní literatuře“: Jiřina Šedinová (Univerzita Karlova)

   10:50-11:30 „Bestie v kleci a dědečkovy boty: Jak se v Izraeli vyrovnává s holocaustem literární generace, která ho neprožila“: Magdaléna Křížová (hebraistka a absolventka FF UK)

   11:30-12:10 „Spisovatel Jiří Mordechaj Langer: Žid mezi Prahou, Belzem a Palestinou“: Denisa G. Goldmannová (hebraistka a absolventka FF UK)

PŘESTÁVKA

   14:00-15:15 "The construction of Jewish identity in a Christian environment: 18th-century Frankfurt a.M.": Josef Nothmann (University of Pennsylvania) IN ENGLISH / V ANGLIČTINĚ

   15:15-16:00 „Vzdělávací program Taglit a jeho dopady na diasporní identitu české židovské mládeže“: Anna Pokorná (Univerzita Karlova)

   16:00-17:00 „Od kibucu k start-up nation: atomizace izraelské společnosti nebo obnovení sounáležitosti?“: Irena Kalhousová (blízkovýchodní expertka)

   17:00-17:40 „Český les v Izraeli: činnost Židovského národního fondu - Keren Kayemet Leisrael“: Michal Pacovský (prezident KKL-JNF v ČR)

   17:40-18:10 Komentované promítání filmu „Strom ve Svaté zemi“: Michal Pacovský (prezident KKL-JNF v ČR)

 

PÁTEK 9/5

   10:00-11:30 „Česká účast na archeologickém výzkumu v Izraeli (Tel Azeka a Chirbet Qeiyafa)“: Filip Čapek (Univerzita Karlova)

   11:30-12:00 „Výuka moderní hebrejštiny v českém prostředí“: Lenka Bukovská (ředitelka Ulpan o. s.)

   12:00-12:30  „Dny Jeruzaléma v Praze: 17. 6. - 23. 6. 2014“. Prezentace nadcházejícího festivalu: Marina Šternová (programová ředitelka)

 

NEDĚLE 11/5

   17:00-19:00 Izraelská cinematéka: "Footnote". Tragikomedie z izraelského akademického prostředí. Úvodní slovo má hebraistka a absolventka FF UK Asya Meytuv.

 

POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, VŠECHNY AKCE SE KONAJÍ V PODZEMNÍCH REPREZENTATIVNÍCH PROSTORÁCH UNIVERZITY KARLOVY                    Vstup: Ovocný trh 3 nebo Celetná 20 - Praha 1

**ŽIDOVSKÁ OBEC PRAHA - Maiselova 18 - Praha 1. U vchodu do objektu očekávejte bezpečnostní prohlídku. Po naplnění maximální kapacity sálu, nebude možné akce navštívit.

 

VŠECHNY PŘÍSPĚVKY JSOU V ČESKÉM JAZYCE, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK

VSTUP JE VOLNÝ

Pro více informací: marcela.zoufala@gmail.com

TĚŠÍME SE NA VÁS!

IZRAELSKÝ TÝDEN NA KARLOVĚ UNIVERZITĚ PODPOŘILY:

Velvyslanectví Státu Izrael v České republice


Ben-Gurion University of the Negev (Israel)

Schusterman Center for Israel Studies, Brandeis University (USA)

HLAVNÍM PARTNEREM „TÝDNE“ jsou Kolektory, Praha, a.s. 

 


Datum platnosti: 
28. květen 2015