Filozofická Fakulta Filozofická Fakulta

ŽIDOVSKÁ STUDIA - LETOS POPRVÉ SE OTEVÍRÁ NOVÝ STUDIJNÍ OBOR NA FILOZOFICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

Studijní obor židovská studia je koncipován jako dvouoborový navazující magisterský program. Soustřeďuje se na raně moderní a moderní dobu a věnuje se jak židovské kultuře jako takové, tak tematizaci židovství v českých zemích  s důrazem na střední Evropu. 

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY JE 29. 2. 2016.

PŘEDBĚŽNÝ PŘEHLED KURZŮ JE K NAHLÉDNUTÍ ZDE.

UPOZORŇUJEME, ŽE SE FINÁLNÍ PODOBA TOHOTO PŘEHLEDU MŮŽE LIŠIT. 

 

PRO VÍCE INFORMACÍ PROSÍM KONTAKTUJTE:

Prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc. - Jiri.Holy@ff.cuni.cz

Doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D. - pav.sladek@gmail.com

PhDr. Marcela Zoufalá, Ph.D. - marcela.zoufala@gmail.com – 00420 775 631 491

Datum platnosti: 
18. leden 2018