Filozofická Fakulta Filozofická Fakulta

24-27/10 - IV. IZRAELSKÝ TÝDEN NA UNIVERZITĚ KARLOVĚ

Pražské centrum židovských studií FF UK srdečně zve na svůj již IV. Izraelský týden na Univerzitě Karlově. 
„Izraelský týden“ si klade za cíl zmapovat nosná témata izraelských studií v podání českých a zahraničních odborníků a zároveň propojit domácí odbornou veřejnost s izraelskými a dalšími mezinárodními institucemi. Izraelská studia představují interdisciplinární obor pro studium moderní izraelské historie, politiky, společnosti, kultury a umění. Pozornost je dále věnována studiu židovských komunit v diaspoře po vzniku Státu Izrael. Projekt slouží jako platforma pro možný budoucí rozvoj výzkumu a výuky v oboru izraelských studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
Letošní Izraelský týden je dělen do tří hlavních bloků. 
První z nich se zaměří na sociokulturní a historické aspekty týkající se arabské menšiny, která tvoří v současném Izraeli více než pětinu obyvatelstva (24-25/10).
Druhý blok se věnuje reflexi izraelsko-palestinského konfliktu ve společnosti, literatuře a kultuře (27/10).
Třetí blok výběrově představí mezinárodní a diplomatické vztahy Státu Izrael. Zazní příspěvky sledující vzájemné vztahy Izraele s Českou republikou (Československem), Evropskou unií či Marokem (26/10). IZRAELSKÝ TÝDEN NA UNIVERZITĚ KARLOVĚ PODPOŘIL ISRAEL INSTITUTE.
Datum platnosti: 
14. listopad 2019