Pražské centrum židovských studií

Pražské centrum židovských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy je mezioborovou platformou zaměřenou na studium a zkoumání židovských dějin a kultury. (Foto: Mike Steele, CC BY 2.0)

Více informací

Věda a výzkum

PCŽS organizuje konference, workshopy a přednášky pro veřejnost. Přečtěte si o minulých i připravovaných akcích centra. (Foto: Mike Steele, CC BY 2.0)

Více informací

Židovská studia

Pražské centrum židovských studií zajišťuje realizaci navazujícího magisterského oboru „Židovská studia“. (Foto: Mike Steele, CC BY 2.0)

Více informací