Difficult Neighbours? Jews and Christians in Medieval Legal Texts

Úterý, 2. dubna – středa, 3. dubna

Faculty of Arts, Hybernská 3, Room 303

Srdečně Vás zveme na workshop zaměřený na zkoumání způsobů, jakými se k sobě vztahovali středověcí Židé a křesťané v právních textech – jaké bylo postavení Židů a konvertitů v křesťanském právu, jak řešily soužití s křesťany hebrejská responsa, jak spolupracovaly židovské a křesťanské autority při trestání zločinů.

Kompletní program s abstrakty příspěvků: Program_abstrakty.pdf

 

Tuesday, 2 April 2019

11:00–12:45 – Session 1, chair: Milan Žonca

Neighbors and Partners in Crime: Evidence of Jewish-Christian Collaboration in Crime from Jewish Legal Sources

Ephraim Shoham-Steiner (Ben Gurion University)

Wenceslas IV’s Jewish Policy in Bohemia

Kajetán Holeček (Prague Centre for Jewish Studies)

12:45–14:15 – Lunch break

14:15–16:00 – Session 2, chair: Daniel Boušek

Demarcating the Borders of Covenant: Christians in Jewish Legal Codices of 13th Century Ashkenaz

Chana Shacham-Rosby (Ben Gurion University)

 Jews and Christians in Some Lesser Known Early Modern Collections of Responsa

Pavel Sládek (Prague Centre for Jewish Studies)

16:00–16:30 – Tea Break

16:30–17:15 – Session 3, chair: Dita Válová

Family Ties: Children and Conversion in Late Medieval Ashkenaz

Ahuva Liberles Noiman (Ben Gurion University)

Wednesday, 3 April 2019

10:00–12:00 – Session 4, chair: Milan Žonca

Anti-Jewish Rhetoric of Canon Law: Ecclesiastical Jurisdiction and Jews in Medieval Bohemia and Moravia

Daniel Soukup (Palacký University Olomouc)

Cooperative Law Enforcement in Medieval Ashkenaz: Christian Authorities in the Service of Jewish Justice

Rachel Furst (LMU Munich)

 

Pořádá Pražské centrum židovských studií FF UK, ve spolupráci s projektem KREAS a univerzitami v Beer-Ševě a Mnichově.

https://www.facebook.com/events/267411600832058/

Úvod > Nástěnka > Akce PCŽS > Difficult Neighbours? Jews and Christians in Medieval Legal Texts