Studium

Pražské centrum židovských studií se podílí na výuce nově akreditovaného tříletého bakalářského programu „Hebraistika a židovská studia“, který se v roce 2021/2022 opět otevírá a navazuje na již osvědčený program „Hebraistika“ vyučovaný na FF UK od roku 1991. Tento bakalářský program je možné studovat samostatně, nebo v kombinaci s dalšími programy na FF UK. Studijní plán oboru zde.

Navazující magisterský program „Židovská studia“ byl nahrazen novým, rovněž dvouletým navazujícím magisterským, programem „Hebraistika a židovská studia“. Jedná se o jeden program, který lze studovat buď samostatně, nebo v kombinaci s dalšími programy na FF UK. Nově akreditovaný navazující magisterský program se ke studiu poprvé otevřel v akademickém roce 2020/2021.

Kompletní rozvrh Katedry blízkého východu zde.

Informační brožurka ke stáhnutí zde.

Informace k přijímacímu řízení na Filozofickou fakultu UK zde.

Centrum také podporuje výuku oboru „Hebraistika“ realizovaném na Katedře Blízkého východu FF UK, zejména působení rodilých mluvčích jako lektorů moderní hebrejštiny (od roku 2012). Některé přednášky se zároveň nacházejí v rozvrhu Ústavu českého jazyka a komparatistiky, Ústavu germánských studií anebo Ústavu filosofie a religionistiky.

 

Úvod > Studium