Konference, kolokvia a workshopy

A Key to the Soul: mezinárodní workshop organizovaný ve spolupráci s Filosofickým ústavem Akademie věd, 12. – 13. června 2017.

Program zde.

Workshopy s mezinárodní účastí: The Prague Hebrew Book Colloquium  a Second Year of The Prague Hebrew Book Colloquium, proběhly 23. října 2014 a 11. – 12. listopadu 2015.

Mezinárodní konference věnovaná Davidu Gansovi a jeho kronice Ratolest Davidova, David Gans (1541-1613) čtyři století poté: odkaz raně moderního židovského historika a vědce, se uskutečnila ve dnech 27. – 29. května 2013 na půdě Filosofické fakulty.

Série workshopů na téma Šoa v literatuře, divadle a filmu ve střední Evropě, která navázaly na tradici předchozích setkání v Giessenu, Łódzi a Praze, proběhla 21. – 22. června 2012. Zabývaly se tématy holokaustu/šoa v literatuře a v jiných uměleckých médiích v 70. a 80. letech 20. století především v Československu, Polsku a Německu.

Úvod > Věda a výzkum > Uskutečněné projekty a akce > Konference, kolokvia a workshopy