Výroční konference

Šestá výroční konference: Proměny proroctví v židovském myšlení se konala 12. – 13. října 2017 v zasedací místnosti FIlosofického ústavu Akademie věd ČR a na FF UK.  Program zde

 

 

 

 

Pátá výroční konference: Community and Exclusion. Collective violence in the Multiethnic (East) Central European Societies before and after the Holocaust (1848-1948), 25. – 27. září 2016, Vila Lanna. Konference se uskutečnila ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem Akademie věd České republiky, Historickým ústavem Slovenské Akademie věd, Historickým ústavem Tadeusze Manteuffela Polské Akademie věd, Historickým ústavem Maďarské Akademie věd. Konferenci podpořil Visegrad Fund a Úřad vlády České republiky.

Čtvrtá výroční konference: Being Jewish in Central Europe Today, 13. – 15. října 2015, Clam-Gallasův palác. Ve spolupráci s Kantor Center for the Study of Contemporary European Jewry, Tel Aviv University.

Třetí výroční konference: Židovská Praha pozdní renesance a její reflexe: nové pohledy, 23. října 2014, Clam-Gallasův palác.

Druhá výroční konference: Rozpad židovského života: 167 dní Druhé republiky, 17. – 18. října 2013, Clam-Gallasův palác.

První výroční konference: Židovská studia v 21. století. Praha – Evropa – svět, 17. – 21. října 2012, Clam-Gallasův palác.