אודות המרכז

אודות המרכז ללימודי יהדות ופועלו

מרכז פראג ללימודי יהדות הינו מרכז מחקר ולימוד אינטרדיסציפלינרי הפועל במסגרת הפקולטה לפילוסופיה באוניברסיטת קארל. המחקר הוקם בשנת 2012 ומתמקד בחקר ולימוד תולדות העם היהודי ותרבותו. פעילות המרכז מעוגנת מטעם הוראת דיקן הפקולטה.

המרכז מהווה כר פורה לתיאום ושיתוף פעולה מחקרי בשדה לימודי היהדות, ובתחומים המשיקים לו. במסגרת המרכז נערכים כנסים, סדנאות וכן הרצאות אורח. בנוסף, עורך המרכז שיתופי פעולה הדוקים עם גופים אקדמיים הקשורים למדעי היהדות, בין אם בפעילות תוך-אוניברסיטאית ובין עם מוסדות אחרים, דוגמת אוניברסיטאות אחרות בצ'כיה, האקדמיה הצ'כית למדעים והמוזיאון היהודי בפראג.

מעצם היותו תשתית בין-תחומית, אין המרכז ללימודי יהדות מתפקד כמחלקה עצמאית במסגרת הפקולטה. יחד עם זאת, המרכז חולק את מלאכת המחקר והלימוד עם החוג ללימודי המזרח התיכון, החוג לספרות צ'כית וספרות השוואתית, החוג לפילוסופיה ומדעי הדתות והחוג לתרבות ושפה גרמנית. חברי הסגל האקדמי של המרכז פעילים בתכניות התואר השני במחלקת מדעי היהדות בתחומים שפה עברית, מדעי הספרות, היסטוריה ופילוסופיה. בנוסף לכך, המרכז לוקח חלק פעיל בגיבוש תכנית הלימודים החדשה לתלמידי תואר ראשון במסגרת התכנית למדעי היהדות ולימודי עברית, שתחל בשנה האקדמית 2019/2020, וזאת במסלול לימודי יהדות.

מוקד המחקר

מחקרי המרכז מתמקדים בנקודות המפגש בין תרבות יהודית לתרבויות ודתות אחרות, ראיות עולם מקבילות ומערכות ערכים שונות. רוצה לומר, המרכז מעוניין לחקור ולבאר את האופנים השונים שבהן היהדות נאלצה להתמודד עם ה"אחר", ולצד זאת כיצד ה"אחרות" היהודית השתקפה בתרבות הרוב בה היא נמצאה.

בין תחומי העניין העיקריים של המרכז ניתן למנות את הנושאים הבאים: הפולמוס היהודי-נוצרי והיהודי-איסלמי בראי ההיסטוריה, זיקות הגומלין בין השקפות עולם דתיות ופילוסופיות שונות ובפרט השפעת וחדירת התרבות היהודית; וכן מחקר ספרות צ'כית וגרמנית מן המאה ה-19 ועד למאה ה-21. הלימודים מדגישים את תפקיד אמצעי הביטוי בנקודות מפגש אלו, דוגמת ז'אנרים ספרותיים, דימויים ופרקטיקות דתיות ותרבותיות, בהחשיבם את אלו האחרונים לאמצעי העשרה עבור הקהילה היהודית, כאשר לעיתים השפעתם חרגה מגבולות הקהילה.

 

סגל אקדמי

Daniel Boušek
דניאל בואשק
סגל החוג ללימודי המזרח התיכון עברית של ימי הביניים וספרות מסעות מתקופת הרנסנס, שפה וספרות ערבית-יהודית, תולדות היהודים בארצות האיסלם בימי הביניים, הפולמוס היהודי-איסלמי.
Jiří Holý
יז'י הולי

סגל החוג לספרות צ'כית וספרות השוואתית, חבר מרכז פראג מרכז ללימודי יהדות ספרות צ'כית חדשה, השואה בספרות הצ'כית והסלובקית.
Pavel Kocman
פבל קוצמן

סגל החוג ללימודי המזרח התיכון, חבר מרכז פראג ללימודי יהדות תולדות היהודים בארצות בוהמיה בימי הביניים ובעת החדשה המוקדמת, מקורות תולדות היהודים, היסטוריה כלכלית וחברתית של היהודים בחבל מורביה בעת החדשה המוקדמת.
Milan Lyčka
מילן ליצ'קה
סגל החוג לפילוסופיה ומדעי הדתות, חבר מרכז פראג ללימודי יהדות פילוסופיה ופנומנולוגיה של הדת, פילוסופיה והגות יהודית.
Olga Sixtová
אולגה סיקסטובה

עמיתת מחקר בחוג ללימודי המזרח התיכון תרבות הספרי היהודי בעת החדשה המוקדמת, תולדות הדפוס העברי בפראג.
Pavel Sládek
פבל סלאדק

סגל החוג ללימודי המזרח התיכון, חבר מרכז פראג ללימודי יהדות ספרות רבנית של ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת, תולדות הכתבים, הדפוס העברי (1650-1530), חינוך יהודי במאה ה-16 ו"המדע החדש".
Jana Tomešová
יאנה טומשובה
מתאמת אדמיניסטרטיבית במרכז פראג ללימודי יהדות, מורה בבית הספר היהודי ע"ש לאודר פילוסופיה יהודית בימי הביניים, היחס בין פילוסופיה ליהדות, תרגום כתבי הגות יהודית.
Petr Jan Vinš
פטר יאן וינש
דוקטורנט בחוג לפילוסופיה ומדעי הדתות, מזכיר כללי במועצה האקונומית ברפובליקה הצ'כיתלשון יידיש, ספרות יידיש אחרי 1800, פרוזה ושירת מלחמה, שואה בספרות היידיש.
Aleš Weiss
אלש וייס
דוקטורנט בחוג לפילוסופיה ומדעי הדתות, מורה בבית הספר היהודי ע"ש לאודר יהדות הלכתית וזיקתה אל העולם הלא-יהודי בימי הביניים ובעת החדשה.
Štěpán Zbytovský
שטפן זביטובסקי

סגל החוג לשפה ותרבות גרמנית, חבר מרכז פראג ללימודי יהדות כתבי ספרות גרמנית בארצות בוהמיה, ספרות גרמנית 1945-1880, מיתוסים בספרות מודרנית.
Milan Žonca
מילן ז'ונצה

סגל החוג ללימודי המזרח התיכון, יושב ראש מרכז פראג ללימודי יהדות

תולדות התרבות היהודית באירופה הנוצרית של ימי הביניים, יחסי גומלין בין יהודים לנוצרים ופולמוסים דתיים, פילוסופיה יהודית והשפעתה על המחשבה והפרקטיקה הדתית.

 

מספרי המרכז

Sládek, P., Raši (1040 – 1105), Academia, Praha 2012.

Žonca, M. Nachmanidovy polemiky, Academia, Praha 2012.

Lyčka, M, Filosofie náboženství Josefa Solovějčika, Academia, Praha 2010.

Válová, D. a kol., Moše ben Majmon – Maimonides. Filosof, právník a lékař, Academia, Praha 2014.

Boušek, D., Válová, D., Maimonides. Výběr z korespondence, Academia, Praha 2010.

Holý, J. (ed.), Cizí i blízcí: Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20.st., Akropolis, Praha 2016.

Holý, J., Sládek, P., Zoufalá M. (eds.), Rozpad židovského života: 167 dní druhé republiky, Academia, Praha 2016.

Dohmen Ch., Stemberger, G., přeložil Zbytovský, Š., Hermeneutika židovské Bible a Starého zákona, Vyšehrad, Praha 2007.

 

כנסים ואירועים

The Prague Summer School of Jewish Studies
Early Modern Yiddish in Prague: Language and Literature

Prof. Claudia Rosenzweig (Bar Ilan University) and doc. Pavel Sládek
2. – 6. September 2018
The Prague Centre for Jewish Studies

7th International Student Workshop
Judaism and Jewish Studies in the Modern World: The Student Voice

Prof. Michael L. Miller
(Central European University, Budapest) 7. – 9. October 2018, Palacký University Olomouc

 

 

 

 

VI. annual conference: Proměny proroctví v židovském myšlení se konala 12. – 13. října 2017 v zasedací místnosti Filosofického ústavu Akademie věd ČR a na FF UK

V. annual conference: Community and Exclusion 25. – 27. září 2016, Vila Lanna. Konference se uskutečnila ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem Akademie věd ČR, Historickým ústavem Slovenské Akademie věd, Historickým ústavem Tadeusze Manteuffela Polské Akademie věd, Historickým ústavem Maďarské Akademie věd. Konferenci podpořil Visegrad Fund a Úřad vlády České republiky.

IV. annual conference: Being Jewish in Central Europe Today, 13. – 15. října 2015, Clam-Gallasův palác. Ve spolupráci s Kantor Center for the Study of Contemporary European Jewry, Tel Aviv University. III. annual conference: Židovská Praha pozdní renesance a její reflexe: nové pohledy, 23. října 2014, Clam-Gallasův palác. II. annual conference: Rozpad židovského života: 167 dní Druhé republiky, 17. – 18. října 2013, Clam-Gallasův palác. I. annual conference: Židovská studia v 21. století. Praha – Evropa – svět, 17. – 21. října 2012, Clam-Gallasův palác.

עוד אירועים

Úvod > אודות המרכז