לימודים


נכון לשנה זו פועלת במרכז פראג ללימודי יהדות תכנית לימודים החדשה של התואר הראשון במסגרת התכנית למדעי היהדות ולימודי עברית. תכנית זו, שפותח לראשונה בשנת הלימודים 2019/2020, מבוססת על תכנית הלימודים המאושרת של החוג, כפי שפועלת בפקולטה החל משנת 1991. ניתן ללמוד תכנית זו במתכונת חד-חוגית או דו-חוגית בשילוב עם תכניות נוספות בפקולטה לפילוסופיה.

תכנית לימודי ההמשך לתואר שני במסלול לימודי יהדות תוחלף במסגרת "מדעי יהדות ולימודי עברית – מסלול לימודי יהדות". ניתן ללמוד מסלול זה במתכונת חד חוגית או דו-חוגית בשילוב תכניות נוספות מהפקולטה לפילוסופיה, דוגמת תכניות מהחוג ללימודי המזרח התיכון, מדעי הדתות, שפה ותרבות גרמנית וכיו"ב. אנו עובדים בימים אלו במטרה להכיר בתכנית זו לתואר מוסמך Mgr.. תכנית זו תיפתח החל מהשנה האקדמית 2020/2021.

מרכז פראג ללימודי יהדות תורם את חלקו גם בעיצוב תכנית הלימודים

למידע על מחלקת לימודי יהדות ושפה עברית לחצו
כאן.

למידע על תכניות הפקולטה לפילוסופיה לחצו כאן.

בנוסף לכך מקצה מרכז פראג ללימודי יהדות מנחים ומרצים לתכניות במסגרת מדעי היהדות ולימודי עברית הפועלת בחוג ללימודי המזרח התיכון, וזאת עבור קורסי שפה עברית בהנחיית דוברים ילדים (החל משנת 2012). בנוסף לקורסים אלו, ניתן למצוא את הרצאות המרכז במערכת השעות של והחוג לפילוסופיה ומדעי הדתות, החוג לספרות השוואתית, החוג ללימודי שפה ותרבות גרמנית, והחוג לספרות צ'כית.

לו"ז לסמסטר א' 2019/2020

שנה ג' תואר ראשון (Bc.)

שנה ג' תואר שני (NMgr.)

למעוניינים בתכניות אלו מומלץ לבקר בהרצאות עבור הציבור הרחב.

Úvod > לימודים