O nás

Pražské centrum židovských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy zahájilo svou činnost 10. ledna 2012. Je mezioborovou platformou zaměřenou na studium a zkoumání židovských dějin a kultury a vytváří prostor pro koordinaci výukových a badatelských aktivit na poli židovských studií a souvisejících oborů. Při naplňování svého poslání spolupracuje s akademickými pracovišti mimo fakultu, navazuje a udržuje kontakty s českými i zahraničními odborníky a institucemi na poli židovských studií. Při svých popularizačních aktivitách dbá na oddělení akademického diskursu od politických debat.

V akademickém roce 2016/2017 Centrum poprvé otevřelo nově akreditovaný magisterský studijní program Židovská studia.

Statut Pražského centra židovských studií

Úvod > O nás