Hebraistika a židovská studia – bakalářský program

Katedra Blízkého východu FF UK se těší na zájemce o bakalářský program, zahájení studia v říjnu 2020.

Nově akreditovaný tříletý bakalářský program „Hebraistika a židovská studia“ se v roce 2021/2022 opět otevírá a navazuje na již osvědčený program „Hebraistika“ vyučovaný na FF UK od roku 1991. Tento bakalářský program je možné studovat samostatně, nebo v kombinaci s dalšími programy na FF UK.

Termín podání přihlášek je 28. 2. 2021.

Studijní plán oboru zde.

Informační brožurka ke stáhnutí zde.

Informace k přijímacímu řízení na Filozofickou fakultu UK zde.

Úvod > Nástěnka > Aktuality > Hebraistika a židovská studia – bakalářský program