Jarní stipendia pro studentské projekty

Pražské centrum židovských studií FF UK vyhlašuje jarní kolo podpory studentských projektů podporujících vznik tematicky relevantních bakalářských, magisterských a doktorských prací v oboru.

Orientační okruhy podporovaných témat:
• židovské dějiny (starověk, středověk, raný novověk, moderní dějiny)
• hebrejská literatura a literatury v dalších židovských jazycích (jidiš, ladino apod.)
• judaismus a židovství v nežidovské literatuře
• židovská kultura v diaspoře a ve Státě Izrael
• židovská filosofie, teologie
• multidisciplinární pohled na problematiku židovských dějin a kultury

Žadatelem může být student libovolného oboru/programu libovolné fakulty UK, jehož předložený projekt tematicky zapadá do vymezení podpory. O přidělení podpory rozhoduje obsahová relevance projektu. Při udělování podpory se přihlíží k vyjádření školitele. Harmonogram projektu nesmí přesáhnout běžnou dobu probíhajícího studia.

 

Bližší info ZDE: PCZS Stipendia 05-2019.pdf

Úvod > Nástěnka > Aktuality > Jarní stipendia pro studentské projekty