Hebraistika a židovská studia – navazující magisterské studium

V roce 2020/2021 otevíráme magisterské studium oboru Hebraistika a židovská studia. Vítáni jsou i uchazeči z jiných oborů, kteří si tento dvouletý program mohou zapsat jako samostatné či sdružené studium. Přihlášku si můžete podat ZDE do 31. března 2020.

Navazující magisterský program Hebraistika a židovská studia je koncipován jako kombinující základní zakotvení ve výuce hebrejského jazyka se silným komponentem kulturně-historickým. Integruje tak do osvědčeného filologického pojetí novější interdisciplinární anglosaský koncept „Jewish Studies“, aniž by opomíjel skutečnost, že hlubší pochopení židovské společnosti a jejích dějin není bez znalosti základního židovského jazyka možná.

Program umožňuje studentům soustředit se na starší, nebo moderní židovský jazyk (jazyky). V nejazykových kurzech program zahrnuje období od vzniku rabínského judaismu, důraz klade na období středověku, raného novověku a dobu moderní, nevyhýbá se ani soudobým tématům.

Nejazykové kurzy postihují nejen různé aspekty fungování židovské společnosti v diachronním pohledu (dějiny a náboženství, společenské uspořádání, ekonomika, literární tvorba), ale také pojednávají vzájemné vztahy židovské, křesťanské a islámské společnosti v jejich rozličných aspektech včetně reflexe Židů a židovství v nežidovských kulturách.

Úvod > Nástěnka > Aktuality > Hebraistika a židovská studia – navazující magisterské studium