4th International Winter School in Jewish Studies 2020

Tématu „Jewish Cultures and Media of Transmission: From Prague Into the World“ byl věnován 4. ročník Zimní školy židovských studií, již každoročně pořádají University of Amsterdam, King’s College London a The Open University of Israel. Partnerem a hostitelem letošního ročníku bylo Pražské centrum židovských studií FF UK. Ve dnech 17.–23. ledna 2020 byl pro tři desítky studentů připraven intenzivní výukový a poznávací program. Přednášky zaměstnanců a spolupracovníků FF UK i zahraničních odborníků byly tematicky propojeny s návštěvou památníku Terezín, Masarykova ústavu a archivu AV ČR, studovny starých tisků v pražském Židovském muzeu i Lauderových škol. Výklady k dějinám Židů v českých zemích si studenti vyslechli nejen v pražských synagogách, ale i v zrekonstruované synagoze v Brandýse nad Labem. Z bezprostředních reakcí studentů i akademických pracovníků lze soudit, že čas strávený v Praze byl pro ně akademicky plodný. Pražskému centru židovských studií FF UK se úspěšnou realizací “zimní školy” podařilo významně prohloubit svoji spolupráci s prestižními pracovišti v oboru židovských studií. 

 

Úvod > Nástěnka > Aktuality > 4th International Winter School in Jewish Studies 2020